LatteGo Series: คณชัย เบญจรงคกุล ความสุข ชีวิต และเรื่องที่ครุ่นคิดหลังถ้วยกาแฟในวัย 30

คิดมักจะนั่งจิบกาแฟคนเดียว แล้วใช้ช่วงเวลาสั้นๆ ทบทวนคำถามใหญ่ในชีวิตช่วงนี้ “อะไรที่ทำให้เรามีความสุข?”

7 min read