โลกนี้มาจากไหน? จักรวาลวิทยาตามคติพุทธ

คติพุทธเรียกหน่วยพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดว่า ‘โลกธาตุขนาดใหญ่’ มีขนาดเท่ากับ ‘ล้าน-ล้าน’ จักรวาลมารวมกัน!

7 min read