ธเนศ วงศ์ยานนาวา : มหาวิทยาลัยไม่ใช่พระเจ้า “ถ้าคุณไม่ขวนขวาย…ก็จบ”

“มหาวิทยาลัยไม่ใช่พระเจ้า” ประโยคนี้คงจะไร้น้ำหนัก ถ้าไม่ได้ออกจากปาก ธเนศ วงศ์ยานนาวา อดีตอาจารย์ประจำที่สอนหนังสือมานานกว่า 33 ปี

5 min read