คลองมะเดื่อ ในวันที่ไร้สัญญาณโทรศัพท์และเครื่องปรับอากาศ

ขณะที่คนส่วนใหญ่ยังคงทำงานกันอยู่ คลองมะเดื่อในวันธรรมดาแทบจะไร้นักท่องเที่ยวทั้งขาจรและขาประจำ ซึ่งตรงกันข้ามกับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ที่มักจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาพักผ่อนกันเป็นจำนวนมาก

6