ออกแรงวิ่งสุดชีวิต แต่กลับนิ่งอยู่ที่เดิม ทำไมในความฝันเรากลับวิ่งได้ช้ามากๆ?

เหตุผลวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้ว่า ทำไมในความฝันเราจึงวิ่งได้ช้าเป็นภาพสโลโมชัน

5 min read

เปิดตำราทำนายฝันตั้งแต่ยุคสงครามเย็น ที่พยากรณ์อนาคตมนุษยชาติไว้อย่างแม่นยำ

ชวนตีความเนื้อหาจากบทละครวิทยุกว่าอายุกว่า 70 ปี ที่ว่าด้วยความฝันอันซ้อนทับกับสภาพความเป็นจริงของปัญหาต่างๆ ที่มนุษย์ต้องเผชิญซ้ำๆ ในทุกยุคสมัย

1 min read

เมื่อสมองไม่อยากจำ เหตุผลที่บางครั้งคนเราลืมความฝันหลังตื่นนอน 

 สำรวจการทำงานของสมองตอนหลับ หาสาเหตุว่าทำไมเราถึงจำความฝันไม่ได้เมื่อตื่นนอน 

3 min read