5 วิธีฮีลใจเมื่อความเศร้าเข้ามาทักทายโดยไม่ทราบสาเหตุ 

เมื่อความหม่นหมองคืบคลานเข้ามาใกล้ คุณรู้ว่าตัวเองเศร้าแต่หาสาเหตุไม่ได้และไม่รู้จะทำอย่างไร พบ 5 วิธีฮีลใจ ข้ามผ่านวันเศร้าๆ ไปกับ becommon

1 min read

ความเศร้าทำให้คนตายได้หรือไม่? เพราะใจอาจไม่ไหวเต้นเมื่อสูญเสียคนและสิ่งที่รักไป

คำอธิบายสภาวะใจสลาย และวิธีการช่วยเหลือหากมีคนใกล้ตัวเพิ่งเจอกับการสูญเสีย

5 min read