คุณตาปลาทอง ชีวิตวัยหลังเกษียณที่ยังเพียรทำกิน

ปลาทองและปลาสอดหลากสีในถุงใสๆ ที่แขวนอยู่บนท่อ PVC บนรถสามล้อซาเล้ง ดึงดูดสายตาผู้คนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาอยู่ไม่น้อย

7