“งอกงามความเดียวดาย” นิทรรศการภาพวาดที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนเมือง

“การบันทึกช่วงเวลาเดินทางในยามเช้าของคนเมืองที่ใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ภายในผนังอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน”

12

The Lonely Growth : งอกงามความเดียวดาย

นิทรรศการ “งอกงามความเดียวดาย” พาไปสัมผัสและเรียนรู้ความเดียวดายที่ค่อยๆ งอกงามออกมาจากโลกออนไลน์ ท่ามกลางเหตุการณ์ปัจจุบัที่เกิดเป็นเส้นขนานในโลกของความเป็นจริงและโลกออนไลน์ที่บางครั้งเราหลงลืมโลกภายนอกและค่อยๆ ซึมซับโลกออนไลน์เข้าไปในตัว   รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.bacc.or.th/event/2282.html