วิถีชีวิตและพหุวัฒนธรรมในตรอกเล็กๆ ชื่อ ‘เจริญไชย’ ชุมชนเก่าแก่ย่านเยาวราช

บทเพลงจีนที่ฟังไม่รู้เรื่องดังลอยมาแต่ไกลจากประตูไม้ของบ้านเก่าหลังหนึ่ง

9