ตลาดต้นไม้ในช่วงเวลาฝนพรำ

“ลูกค้าหนีหมดแล้วค่ะ ป้าก็จะหนีแล้ว”

10

ตลาดต้นไม้จตุจักรในวันที่กลับมาเปิดอีกครั้ง

“ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิดในไทยจะดีขึ้นแล้วก็ตาม แต่ที่ตลาดแห่งนี้ก็ยังคงเข้มงวดในเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัย”

8