ตลาดต้นไม้ในช่วงเวลาฝนพรำ

“ลูกค้าหนีหมดแล้วค่ะ ป้าก็จะหนีแล้ว”

10