ความสุขของลุงตั๊กแตน

“ถึงแม้อาชีพต่างๆ จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด แต่ด้วยน้ำใจของคนที่สัญจรผ่านไปมา จึงยังทำให้ตั๊กแตนของลุงพอขายได้บ้าง”

7