ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ในวันที่ไม่มีคนใช้บริการ

ย้อนกลับไปในปี พ.ศ.2522 องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เริ่มติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญ 100 เครื่องแรกในเขตกรุงเทพมหานคร

16