‘ฮาวทูถือ’ ถือของกลับบ้านอย่างไร หากไร้ถุงพลาสติก

หากต้องถือของกลับบ้านในวันที่ไร้ถุงพลาสติก จะใช้อะไรแทนได้บ้าง?

3 min read

‘พลาสติก’ จากวัสดุแห่งความหวังสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อม จนต้องร่วมกัน #ลดเปลี่ยนโลก

ทำไม ‘พลาสติก’ วัสดุที่คิดค้นเพื่อใช้แทนวัสดุธรรมชาติ ถึงกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร

3 min read