ทำไมยิ่งคาดเดาไม่ได้ ยิ่งทำให้กระวนกระวายใจ

“ถ้าเธอเคยมาตอนบ่ายสี่โมง ประมาณบ่ายสามโมง ฉันก็เริ่มเป็นสุขแล้ว” 

1 min read