เปิดคลังศัพท์ของชาว ‘ทวิตเตี้ยน’ ถึงที่มาที่ไป และ ทำมize ถึงนิยม

เปิดคลังคำศัพท์ของประชากรผู้ใช้ทวิตเตอร์ เพื่อดูว่าความหมายของศัพท์ยากๆ ที่ใช้ขับเคลื่อนสังคมเหล่านั้นหมายความว่าอย่างไร

5 min read