ความลับหลังจาก swipe เมื่อ ‘แอพเดท’ ทิ้งร่องรอยไว้ในความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์อันรวดเร็วบนโลกออนไลน์กำลังจะเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวพวกเราบ้าง?

5 min read