‘มุราตะ ซายากะ’ นักเขียนเลือดญี่ปุ่น เจ้าของวรรณกรรมร่วมสมัยที่แผดเผาใจให้มอดไหม้อย่างเงียบงัน

The Writer’s Room No. 18 ห้องของ ‘มุราตะ ซายากะ’ นักเขียนเจ้าของผลงาน ‘มนุษย์ร้านสะดวกซื้อ’

10 min read