นางกวักสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ

‘นางกวัก’ คือรูปปั้นสตรีในลักษณะนั่งพับเพียบ สวมใส่เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับแบบคนโบราณ โดยมือซ้ายวางไว้ข้างลำตัว ส่วนมือขวายกขึ้นทำท่ากวัก

8