Never Ordinary Objects สำรวจข้าวของธรรมดาในบ้านผ่านเลนส์แฟนตาซีของ Ar Lhao

สำรวจสิ่งของธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ในนิทรรศการภาพถ่าย Never Ordinary Objects โดย Ar Lhao (อาเหลา) ณ Townhouse Space แกลอรีใจกลางย่านอารีย์

3 min read

Chinatown Photo Exhibition by Yvan Cohen

งานแสดงภาพถ่ายของอีแวน โคเฮ็น (Yvan Cohen) ช่างภาพชาวอังกฤษ มีอาชีพเป็นช่างภาพเชิงถ่ายภาพบอกเรื่องราว (photojournalist) มากว่าสามทศวรรษ โดยส่วนใหญ่สร้างสรรค์ผลงานในแถบเอเชียและอยู่ที่กรุงเทพฯ ผลงานของเขาได้รับการตีพิมพ์ลงในนิตยสารระดับอินเตอร์มากมาย รวมถึงปกของนิตยสาร Time และ The New York Times ซึ่งมีผลงานมาอย่างต่อเนื่องหลายปี และเมื่อเร็วๆ นี้ อีแวนทำงานในฐานะช่างภาพวิดีโอและไดเร็กเตอร์ฝ่ายงานถ่ายภาพใหกับเน็ตเวิร์คโทรทัศน์ทั้งระดับท้องถิ่นและสากล นอกจากนี้เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง www.lightrocket.com เว็บบริการภาพถ่ายทางออนไลน์ รายละเอียกเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/events/923059407901572/

Conne(x)t Klongtoey นิทรรศการงานศิลปะจากเด็กคลองเตย

นิทรรศการศิลปะที่เล่าเรื่องราวในชุมชนคลองเตย ผ่านการเล่าจากมุมมองของเด็กคลองเตยที่ได้ร่วม workshop จาก 4 สาขาอย่าง ออกแบบแฟชั่น ,แต่งเนื้อร้องและทำนองแรป, ภาพถ่าย และออกแบบลายสัก รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/events/270143020329081/

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วงปี 2560 – 2561 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นความรู้แก่นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เริ่มตั้งแต่นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “แสงคือสีสีคือแสง” ในปี 2550 “ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง” ในปี 2551 “ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง” ในปี 2552 “สีแสงแสดงชีวิต” ในปี 2553 “อุปบัติ ณ โลกี” ในปี 2554 “ควงกล้องท่องโลก” ในปี 2555 “รูปยาตราภาพทัศนาจร” ในปี 2556 “อันมีทิพเนตรส่องไป” ในปี 2557 “อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข” ในปี 2558 “ทัศนียมรรคา” ในปี 2559 และ “กาวยประภา” ในปี […]

สมเด็จพระเทพฯ กับพระราชอารมณ์ขันในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์กว่า  600 ภาพ ที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงบันทึกสิ่งต่างๆ รอบตัว

19