ประตูบานเฟี้ยม เสน่ห์ประตูเก่าที่อยู่คู่ชุมชนชาวจีน

ประตูไม้บานพับเก่าคร่ำซึ่งถูกปิดงับเอาไว้คล้ายกำลังเชื้อเชิญให้เราเดินเข้าไปสำรวจใกล้ๆ

9