ประปาหัวแดงที่แฝงตัวอยู่ทั่วกรุง

“ประปาหัวแดงนี่ ถ้าไม่มีเหตุอัคคีภัย ถ้าเราเปิดใช้น้ำมีความผิดหรือไม่”

10