ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา : โลกเปลี่ยน ดีไซน์ต้องปรับ “เราจะร่วมกันออกแบบ ‘อนาคต’ ของไทยได้อย่างไร?”

ปาฐกถาบทนี้จะทำให้พบกับ ‘คำถามใหม่’ ซึ่งล้วนเป็นคำถามใหญ่เกี่ยวกับ ‘อนาคต’ ของโลก ของไทย และชีวิตของเราทุกคน

20 min read

ปาฐกถา SIAMESE BALANCE: สู่ดุลยภาพใหม่ในศตวรรษที่ 21

ชุดปาฐกถา SIAMESE BALANCE: สู่ดุลยภาพใหม่ในศตวรรษที่ 21 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดการ 17 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2561 ทุกวันพุธเย็น เวลา 16:30 – 18:30 น. ห้อง 401/18-19 อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   17 ตุลาคม 2561 ไทยในศตวรรษจีน: เอกราชและอธิปไตยไทยในเงามังกร โดย ผศ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์   31 ตุลาคม 2561 อินเดียในไทย: เครือข่ายการค้าและอิทธิพลทางวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21 โดย ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล   7 พฤศจิกายน 2561 200 ปีความสัมพันธ์?: อเมริกาในไทยตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ถึงหลังสงครามเย็น โดย ศ.ดร.ธเนศ […]