ป้อมจราจรในวันที่ถูกเผาทำลาย

ป้อมจราจรในกรุงเทพมหานครที่ถูกเผาทำลายให้ภาพแปลกตาอยู่ไม่น้อย

8