เก้าอี้ที่หายไปของป้ายโดยสารสาธารณะ

ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีป้ายรถเมล์อัจฉริยะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ในกรุงเทพฯ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า เรายังมีป้ายรถเมล์รุ่นเก่า หรือป้ายโดยสารสาธารณะแบบไม่อัจฉริยะจำนวนไม่น้อยกระจายอยู่ตามบริเวณรอบนอกและเขตปริมณฑล

8