ความหวัง ความศรัทธา ณ พญาเต่างอย

“บางคนเดินทางมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล บางคนเดินทางมาเพื่อค้าขาย รวมถึงบางคนก็มาเพื่อขอเลขเด็ด”

10