แสงสะท้อน

“ราวกับว่าท้องฟ้าในเวลานี้ ได้หยุดทุกอย่างลงไว้ชั่วขณะ”

1

แสงสุดท้าย

“เพราะทุกนาทีที่โลกกำลังหมุนไป สีของท้องฟ้าก็เปลี่ยนไปเช่นกัน บางวันอาจสดใส บางวันหม่นเทา”

4