มาวิน ทวีผล กับเป้าหมายในการสร้างสีสันให้วงการอาร์ตทอย และยืดอายุสตรีทฟู้ดเจ้าอร่อยให้อยู่คู่เมืองไทยไปนานๆ

คุยกับ ‘มาวินฟินเฟ่อร์’ ถึงเส้นทางการพิชิตหมุดหมายประจำปีที่ตั้งใจทำให้สำเร็จ

7 Min Read