คำถามที่ยังไม่มีคำตอบ ว่าเหตุใดจึงต้องนำม้าลายไปถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์

หลายคนอาจจะเคยสงสัยกันว่าเพราะเหตุใดรูปปั้นม้าลาย—สัตว์ที่มีลำตัวสีดำ-ขาว และมีถิ่นที่อยู่อาศัยไกลถึงทวีปแอฟริกา ถึงได้ถูกนำมาถวายตามศาลพระภูมิเจ้าที่ ตามความเชื่อที่คนไทยเคารพนับถือ

10