พูลิตเซอร์ | เปิดพินัยกรรมบรรณาธิการผู้ยิ่งใหญ่ กับมรดกที่เขาทิ้งไว้แด่โลกใบนี้

ทำความรู้จักประวัติของนักหนังสือพิมพ์ผู้ให้กำเนิดรางวัลพูลิตเซอร์ และคุณูปการของเขาที่มีต่อสังคม

5 min read