‘อลิซ วอล์คเกอร์’ นักเขียนผู้ใช้นวนิยายขัดเกลาใจด้วยศรัทธาในความเป็นมนุษย์เท่ากัน

The Writer’s Room No.17 ห้องของ ‘อลิซ วอล์คเกอร์’ นักเขียนรางวัลพูลิตเซอร์ สาขาวรรณกรรมหรืองานเขียนบันเทิงคดี เจ้าของผลงาน The Color Purple

10 min read

พูลิตเซอร์ | เปิดพินัยกรรมบรรณาธิการผู้ยิ่งใหญ่ กับมรดกที่เขาทิ้งไว้แด่โลกใบนี้

ทำความรู้จักประวัติของนักหนังสือพิมพ์ผู้ให้กำเนิดรางวัลพูลิตเซอร์ และคุณูปการของเขาที่มีต่อสังคม

5 min read