ภาพฉายรังสีเอกซ์ภาพแรก การค้นพบของนักฟิสิกส์ตาบอดสี ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์ไปตลอดกาล

Hand mit Ringen ภาพโครงกระดูกมือสวมแหวนโดยเรินต์เกน จุดเริ่มต้นของรากฐานวิทยาการรังสีทางการแพทย์

5 min

รูปถ่ายใต้ทะเลภาพแรกของโลก หลักฐานที่ชายผู้คลั่งไคล้มหาสมุทรใช้พิสูจน์ว่าตนไม่ได้โกหก

รูปถ่ายและรูปพอร์ตเทรตใต้ทะเลภาพแรกของโลก ผลลัพธ์จากความพยายามของนักชีววิทยาชาวฝรั่งเศส

5 min read

รูปถ่ายจากโทรศัพท์ภาพแรกของโลก ฝีมือของคุณพ่อผู้เห่อลูก สู่มือถือมีกล้องถ่ายรูปได้

หนึ่งในภาพถ่ายทรงอิทธิพลตลอดกาล ที่พลิกโฉมนวัตกรรมการสื่อสารไร้สาย

5 min read