สีสันหน้าร้านขายเหล็ก

สีสเปรย์ที่พ่นลงบนหน้าตัดของเหล็กประเภทต่างๆ ซึ่งถูกวางอยู่บนชั้นบริเวณหน้าร้าน คล้ายเป็นสีสันเล็กๆ ให้ร้านเหล็กสีหม่น จนทำให้ใครบางคนต้องหยุดเดินเพื่อสำรวจสิ่งเหล่านั้นชั่วขณะ

10