‘รามู’ ลูกหมาป่า เด็กชายอินเดียที่แพทย์สันนิษฐานว่า รอดชีวิตเพราะมีสัตว์ป่าเลี้ยงดู

จะเป็นอย่างไร หากเด็กชายคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาจากการเลี้ยงดูของหมาป่า

3 min read