สุลักษณ์ ศิวรักษ์ : การศึกษาที่แท้ – “เราเรียนไปเพื่ออะไร?”

เด็กและผู้ใหญ่หลายคนยังคงสับสน เพราะคำถาม “เราเรียนไปเพื่ออะไร?” ยังคงไร้คำตอบ หรือถ้าคิดจะตอบ ก็ตอบได้ไม่เต็มปาก

5 min read