หากเชื่อว่าคนเท่ากันเพศเท่าเทียม ไม่ใช่แค่ ดร.ชเนตตี ทินนาม แต่เราทุกคนควรเป็นเฟมินิสต์

สตรีนิยม เป็นมากกว่าการเรียกร้องสิทธิให้ผู้หญิง แต่หมายรวมถึงทุกๆ คนแม้กระทั่งผู้ชาย

10 min read