โรเบิร์ต เออร์วิน : นักอนุรักษ์กับภาพถ่ายที่ทำให้คุณอยากอนุรักษ์สัตว์ทั้งโลก

ผมไม่ได้ต้องการเป็นเหมือนคุณพ่อทุกอย่าง แต่ผมต้องการสานต่อสิ่งที่พ่อทำ

5 min read