สมเด็จพระเทพฯ กับพระราชอารมณ์ขันในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์กว่า  600 ภาพ ที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงบันทึกสิ่งต่างๆ รอบตัว

19