สัตว์ในกรง

“ไม่แน่ใจว่าสัตว์ต่างๆ เหล่านี้จะรู้สึกอย่างไร หลังจากไม่ได้พบเจอผู้คนมานานกว่า 3 เดือน”