สวนหลวง ร.9 ในวันดอกไม้ผลิบาน

‘เมื่อถึงเวลาดอกไม้จะบานเอง’

13