อาคารเก่าริมทาง เสน่ห์ที่อยู่คู่ถนนสามเสน

ช่วงสายของวันธรรมดาวันหนึ่ง

9