หนังกลางแปลง ความบันเทิงรุ่นเก่าที่ยังเก๋าเสมอ

“ในชนบทหนังกลางแปลงคือกิจกรรมรื่นเริง ที่คนในชุมชนจะได้มาพบปะพูดคุยกัน คล้ายเป็นการสังสรรค์กันในหมู่ชาวบ้าน”

11