5 min read

ชวนอ่าน 10 หนังสือเด็ก ที่สะกิดผู้ใหญ่ให้หยุด ‘เหยียด’ กันได้แล้ว

แนะนำ 10 หนังสือเด็ก แต่เนื้อหาไม่เด็ก ว่าด้วยเรื่องจริงของชาวผิวสีที่ต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียม

7 min read