หอชมเมืองสมุทรปราการ ที่เหมือนว่าใกล้จะเสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จ

สิ่งก่อสร้างรูปทรงกระบอกสูงเสียดฟ้าที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองสมุทรปราการนี้มีชื่อเต็มๆ ว่า ‘อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ’

9