หัวรับน้ำดับเพลิง อุปกรณ์หน้าตาประหลาดที่ติดตั้งอยู่ตามตึก

ท่อเหล็กสีแดงรูปทรงแปลกตาที่ถูกติดตั้งอยู่ตามตึก อาคาร และสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ คือ ‘หัวรับน้ำดับเพลิง’

11