“นอนเกิน 6 ชม.ได้รางวัล เหนื่อยก็นอนกลางวันที่ออฟฟิศ” แนวคิดแก้ปัญหาบ้างานของคนญี่ปุ่น

เมื่อทัศนคติ ‘อดนอนได้ เพื่อให้งานดี’ กำลังเป็นดาบอีกหนึ่งคมที่หวนมาทำร้ายญี่ปุ่น

5 min read