สสารไม่มีวันสูญสลาย รวม 5 ของใช้ล้ำๆ ที่สร้างสรรค์มาจากกองขยะ

สำรวจสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากความอยากช่วยเยียวยาโลก

3 min read