common EYES : แบก

กับคำถามที่ใครหลายคนต่างก็สงสัยในทำนองเดียวกันว่า อีกนานเท่าไหร่เศรษฐกิจถึงจะกลับมาดี..ได้เช่นเดิม

1