แปดขุนเขา | แด่เหล่านักเดินทางผู้กำลังตามหาเขาพระสุเมรุของตัวเอง

นวนิยายขนาดสั้นว่าด้วยความสัมพันธ์ของเพื่อนสองคนที่มีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลัง

1 min read