สำรวจ ‘เกาะยาวใหญ่’ ความงามของชุมชนประมงมุสลิม ที่ไม่มีใครพรากไปได้

ชวนล่องใต้ไปสำรวจ ‘เกาะยาวใหญ่’ และชุมชนประมงมุสลิมที่ยังดำเนินวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของพวกเขาบนเกาะแห่งนี้

5 min read