ฉากชีวิตที่เขื่อนขุนด่านปราการชล

ผืนน้ำที่ปกคลุมภูเขาเอาไว้จนเหลือแค่เพียงปลายยอดแหลมคล้ายเกาะแก่งเป็นฉากชีวิตในวันนี้ ที่มนุษย์เมืองหลวงอยากเดินทางออกมาสัมผัสกับธรรมชาติในวันหยุด มากกว่าจะอยู่กับเมืองตึกสูงน้อยใหญ่ที่เห็นอยู่ทุกวี่วัน

8